Въведете ключови думи или телефонен номер!

Монтана Община

Адрес:Монтана(гр.), общ. Монтана, обл. Монтана, ул. Извора 1Заведи ме
Описание:ОБЩИНА МОНТАНА, КМЕТ на община Монтана - 096300400, 096394201. Заместник кмет "Благоустройство, строителство, инфраструктура, . комунални дейности и общинска собственост" - 096394205. Заместник кмет "Икономическо развитие, инвестиционна политика и хуманитарни дейности" - 096394202. Заместник кмет общинска собственост - 096394210. Секретар на община Монтана - 096394203. Председател на Общински съвет Монтана - 096300422, 096394225. Директор дирекция "Финансово-стопански дейности" - 096394204. Началник отдел "Счетоводство" - главен счетоводител - 096394211. Началник отдел "Местни приходи" - 096301336. Началник сектор "Бюджет" - 096394213. Директор дирекция "Административно-правно и информационно . обслужване" - 096394208. Началник отдел "Център за услуги и информация на граждани" - 096394220. Началник отдел "Административно обслужване на населението" - 096394245. ЕСГРАОН - 096394252. Звено "Човешки ресурси" - 096394254. Връзки с обществеността - 096394212. Юрисконсулти - 096394223, 096394255. Архив на община Монтана - 096300456. Директор дирекция "Общинска техническа служба" - 096394206. Главен архитект - 096394233. Гл. инженер, отдел "Благоустройство, строителство и комунални дейности" - 096394227. Началник отдел "Устройство на територията" - 096394248. Директор дирекция "Хуманитарни дейности" - 096394207. Култура, интеграция на малцинствата, МКБППМ - 096394237. Образование - 096394266. Здравеопазване, спорт, социални дейности - 096394238. Директор дирекция "Икономическо развитие и инвестиционна . политика" - 096394262. Началник сектор "Търговия, транспорт и защита на потребителя" - 096394224. Директор дирекция "Общинска собственост" - 096394209. Дежурни ОбС - 096394257. Отбранително-мобилизационна подготовка - 096394264. Гражданска защита - 096300432. Началник отдел "Военен" - 096300474. Началник Общинска служба по земеделие и гори - 096300484.
Информация от указател Монтана 2019/20
Адрес:Монтана(гр.), общ. Монтана, обл. Монтана, ул. Извора 1Заведи ме
Описание:ОБЩИНА МОНТАНА, КМЕТ на община Монтана - 096300400, 096394201. Заместник кмет "Благоустройство, строителство, инфраструктура, . комунални дейности и общинска собственост" - 096394205. Заместник кмет "Икономическо развитие, инвестиционна политика и хуманитарни дейности" - 096394202. Заместник кмет общинска собственост - 096394210. Секретар на община Монтана - 096394203. Председател на Общински съвет Монтана - 096300422, 096394225. Директор дирекция "Финансово-стопански дейности" - 096394204. Началник отдел "Счетоводство" - главен счетоводител - 096394211. Началник отдел "Местни приходи" - 096301336. Началник сектор "Бюджет" - 096394213. Директор дирекция "Административно-правно и информационно . обслужване" - 096394208. Началник отдел "Център за услуги и информация на граждани" - 096394220. Началник отдел "Административно обслужване на населението" - 096394245. ЕСГРАОН - 096394252. Звено "Човешки ресурси" - 096394254. Връзки с обществеността - 096394212. Юрисконсулти - 096394223, 096394255. Архив на община Монтана - 096300456. Директор дирекция "Общинска техническа служба" - 096394206. Главен архитект - 096394233. Гл. инженер, отдел "Благоустройство, строителство и комунални дейности" - 096394227. Началник отдел "Устройство на територията" - 096394248. Директор дирекция "Хуманитарни дейности" - 096394207. Култура, интеграция на малцинствата, МКБППМ - 096394237. Образование - 096394266. Здравеопазване, спорт, социални дейности - 096394238. Директор дирекция "Икономическо развитие и инвестиционна . политика" - 096394262. Началник сектор "Търговия, транспорт и защита на потребителя" - 096394224. Директор дирекция "Общинска собственост" - 096394209. Дежурни ОбС - 096394257. Отбранително-мобилизационна подготовка - 096394264. Гражданска защита - 096300432. Началник отдел "Военен" - 096300474. Началник Общинска служба по земеделие и гори - 096300484.
Информация от указател Монтана 2017/18
Адрес:Монтана(гр.), общ. Монтана, обл. Монтана, ул. Извора 1Заведи ме
Описание:ОБЩИНА МОНТАНА, КМЕТ на община Монтана - 096300400, 096394201. Заместник кмет "Благоустройство, строителство, инфраструктура, . комунални дейности и общинска собственост" - 096394205. Заместник кмет "Икономическо развитие, инвестиционна политика и хуманитарни дейности" - 096394202. Заместник кмет общинска собственост - 096394210. Секретар на община Монтана - 096394203. Председател на Общински съвет Монтана - 096300422, 096394225. Директор дирекция "Финансово-стопански дейности" - 096394204. Началник отдел "Счетоводство" - главен счетоводител - 096394211. Началник отдел "Местни приходи" - 096301336. Началник сектор "Бюджет" - 096394213. Директор дирекция "Административно-правно и информационно . обслужване" - 096394208. Началник отдел "Център за услуги и информация на граждани" - 096394220. Началник отдел "Административно обслужване на населението" - 096394245. ЕСГРАОН - 096394252. Звено "Човешки ресурси" - 096394254. Връзки с обществеността - 096394212. Юрисконсулти - 096394223, 096394255. Архив на община Монтана - 096300456. Директор дирекция "Общинска техническа служба" - 096394206. Главен архитект - 096394233. Гл. инженер, отдел "Благоустройство, строителство и комунални дейности" - 096394227. Началник отдел "Устройство на територията" - 096394248. Директор дирекция "Хуманитарни дейности" - 096394207. Култура, интеграция на малцинствата, МКБППМ - 096394237. Образование - 096394266. Здравеопазване, спорт, социални дейности - 096394238. Директор дирекция "Икономическо развитие и инвестиционна . политика" - 096394262. Началник сектор "Търговия, транспорт и защита на потребителя" - 096394224. Директор дирекция "Общинска собственост" - 096394209. Дежурни ОбС - 096394257. Отбранително-мобилизационна подготовка - 096394264. Гражданска защита - 096300432. Началник отдел "Военен" - 096300474. Началник Общинска служба по земеделие и гори - 096300484.
Информация от указател Монтана 2015/16
Адрес:Монтана(гр.), общ. Монтана, обл. Монтана, ул. Извора 1Заведи ме
Описание:ОБЩИНА МОНТАНА, КМЕТ на община Монтана - 096300400, 096394201. Заместник кмет "Благоустройство, строителство, инфраструктура, . комунални дейности и общинска собственост" - 096394205. Заместник кмет "Икономическо развитие, инвестиционна политика и хуманитарни дейности" - 096394202. Заместник кмет общинска собственост - 096394210. Секретар на община Монтана - 096394203. Председател на Общински съвет Монтана - 096300422, 096394225. Директор дирекция "Финансово-стопански дейности" - 096394204. Началник отдел "Счетоводство" - главен счетоводител - 096394211. Началник отдел "Местни приходи" - 096301336. Началник сектор "Бюджет" - 096394213. Директор дирекция "Административно-правно и информационно . обслужване" - 096394208. Началник отдел "Център за услуги и информация на граждани" - 096394220. Началник отдел "Административно обслужване на населението" - 096394245. ЕСГРАОН - 096394252. Звено "Човешки ресурси" - 096394254. Връзки с обществеността - 096394212. Юрисконсулти - 096394223, 096394255. Архив на община Монтана - 096300456. Директор дирекция "Общинска техническа служба" - 096394206. Главен архитект - 096394233. Гл. инженер, отдел "Благоустройство, строителство и комунални дейности" - 096394227. Началник отдел "Устройство на територията" - 096394248. Директор дирекция "Хуманитарни дейности" - 096394207. Култура, интеграция на малцинствата, МКБППМ - 096394237. Образование - 096394266. Здравеопазване, спорт, социални дейности - 096394238. Директор дирекция "Икономическо развитие и инвестиционна . политика" - 096394262. Началник сектор "Търговия, транспорт и защита на потребителя" - 096394224. Директор дирекция "Общинска собственост" - 096394209. Дежурни ОбС - 096394257. Отбранително-мобилизационна подготовка - 096394264. Гражданска защита - 096300432. Началник отдел "Военен" - 096300474. Началник Общинска служба по земеделие и гори - 096300484.
Адрес:Монтана(гр.), общ. Монтана, обл. Монтана, ул. Извора 1Заведи ме
Описание:ОБЩИНА МОНТАНА, КМЕТ на община Монтана - 096300400, 096394201. Заместник кмет "Благоустройство, строителство, инфраструктура, . комунални дейности и общинска собственост" - 096394205. Заместник кмет "Икономическо развитие, инвестиционна политика и хуманитарни дейности" - 096394202. Заместник кмет общинска собственост - 096394210. Секретар на община Монтана - 096394203. Председател на Общински съвет Монтана - 096300422, 096394225. Директор дирекция "Финансово-стопански дейности" - 096394204. Началник отдел "Счетоводство" - главен счетоводител - 096394211. Началник отдел "Местни приходи" - 096301336. Началник сектор "Бюджет" - 096394213. Директор дирекция "Административно-правно и информационно . обслужване" - 096394208. Началник отдел "Център за услуги и информация на граждани" - 096394220. Началник отдел "Административно обслужване на населението" - 096394245. ЕСГРАОН - 096394252. Звено "Човешки ресурси" - 096394254. Връзки с обществеността - 096394212. Юрисконсулти - 096394223, 096394255. Архив на община Монтана - 096300456. Директор дирекция "Общинска техническа служба" - 096394206. Главен архитект - 096394233. Гл. инженер, отдел "Благоустройство, строителство и комунални дейности" - 096394227. Началник отдел "Устройство на територията" - 096394248. Директор дирекция "Хуманитарни дейности" - 096394207. Култура, интеграция на малцинствата, МКБППМ - 096394237. Образование - 096394266. Здравеопазване, спорт, социални дейности - 096394238. Директор дирекция "Икономическо развитие и инвестиционна . политика" - 096394262. Началник сектор "Търговия, транспорт и защита на потребителя" - 096394224. Директор дирекция "Общинска собственост" - 096394209. Дежурни ОбС - 096394257. Отбранително-мобилизационна подготовка - 096394264. Гражданска защита - 096300432. Началник отдел "Военен" - 096300474. Началник Общинска служба по земеделие и гори - 096300484.
Информация от указател Монтана 2011/12
  Добави реални данни  
Последна промяна на 24.10.2018 от търговски регистър
 
Рейтинг:Все още няма оценка
 
Карта
Добавено на 08.01.2017 от admin
 

Коментирай

 

За да може да поставите оценка влезте в профила си или се регистрирайте.

 

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури по-добро потребителско преживяване. Използвайки нашите услуги, Вие се съгласявате с това.  Разбрах!  Повече информация

Затвори