Правна информация

Закони, които уреждат рекламната дейност на територията на РБ:

ЗАКОН за електронните съобщения

КОДЕКС на международното частно право

КОДЕКС за застраховането

ЗАКОН за вероизповеданията

ЗАКОН за ветеринарномедицинската дейност

ЗАКОН за гражданското въздухоплаване

ЗАКОН за държавния печат и националното знаме на Република България

ЗАКОН за защита на конкуренцията

ЗАКОН за защита на потребителите

ЗАКОН за защита на растенията

ЗАКОН за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати

ЗАКОН за здравето

ЗАКОН за избиране на Велико Народно събрание

ЗАКОН за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане

ЗАКОН за лекарствата и аптеките в хуманната медицина

ЗАКОН за лекарствените продукти в хуманната медицина

ЗАКОН за местните данъци и такси

ЗАКОН за потребителския кредит

ЗАКОН за пощенските услуги

ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа

ЗАКОН за радиото и телевизията

ЗАКОН за рибарството и аквакултурите

ЗАКОН за трансплантация на органи, тъкани и клетки

ЗАКОН за туризма

ЗАКОН за тютюна и тютюневите изделия

ЗАКОН за устройство на територията

ЗАКОН за физическото възпитание и спорта

ЗАКОН за филмовата индустрия

ЗАКОН за фуражите

ЗАКОН за хазарта

ЗАКОН за храните


Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури по-добро потребителско преживяване. Използвайки нашите услуги, Вие се съгласявате с това.  Разбрах!  Повече информация

Затвори